Trang 4 trong khoảng 589 kết quả.
 3.500.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.07 20:28
Cần bán đất thổ cư 10m x 33m 3,5 tỷ – TL Diện tích : 10m x 33 m Mô tả: Sổ hồng đất thổ cư.( công nhận 324,1m2
 
 44.500.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.15 09:22
Bán Đất thổ cư lớn 42m x 94m 44.5 tỷ TL Diện tích; 42m x 94m Mô tả; Sổ hồng,đã chuyển qua hết đất thổ cư.
 
 6.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.30 00:15
Diện tích : 40m x 45m Mô tả: Sổ hồng riêng.Gồm 1 ngôi nhà cổ trên phần đất đã chuyển thổ cư có diện tích
 
 32.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.30 00:15
Bán đất thổ cư lớn 100m x 115m 32 tỷ –TL Diện tích : 100m x 115m Mô tả : Sổ hồng đất thổ cư .Đất đã san
 
 37.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.30 00:15
Bán đất thổ cư lớn 100m x 110m 37 tỷ –TL Diện tích : 100m x 110m Mô tả: Sổ hồng riêng. Đất thổ cư .Đất đã
 
 34.800.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.30 00:15
Bán đất lớn Mặt tiền 150m x 80m 34,8 tỷ TL Diện tích : 150m x 80m Mô tả : Sổ riêng.Đất thổ vườn LNK ( Đất
 
 58.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.30 00:15
BÁn đất lớn gần Dương Công KHi 150m x 134m 58 tỷ –TL Diện tích: 150m x 134m Mô tả: Sổ riêng.Đất thổ vườn (
 
 43.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.30 00:15
Bán đất Mặt tiền NGuyễn VĂn Bứa . DT: 9,960m 43 tỷ –TL Diện tích : 105m x 90m Mô tả: Sổ riêng đất LNK đang chuyển
 
 47.500.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.30 00:15
Bán đất lớn gần Dương Công Khi –Tân Hiệp 150m x 285m 47,5 tỷ –TL Diện tích: 150m x 285m Mô tả: Sổ riêng công nhận
 
 15.500.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.28 10:25
Bán Nhà Mặt Tiền Tô Ký 12m x 50m 15,5 tỷ –TL Diện tích: 12m x 50m Mô tả: Sổ hồng .Gồm 1 nhà cấp 4. Bên hông
 
 4.680.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.28 00:09
BÁn đất lớn thổ cư 37m x 100m 3,714m2 46,8 tỷ – TL Diện tích : 37m x 100m Mô tả: Sổ hồng đất thổ cư. Mặt tiền
 
 46.600.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.28 00:07
Bán đất lớn 126m x 100m 46,4 tỷ – TL Diện tích : 126m x 100m Mô tả: Sổ riêng, đất thổ vườn ( LNK).Nền đất
 
 14.500.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.28 00:06
Bán Đất thổ cư gần Lê Thị Hà 1,312m2 14,5 tỷ –TL Diện tích : 19m x 70m Mô tả: Sổ hồng đất thổ cư ( Công
 
 46.400.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.27 17:51
Đất lớn Diện tích : 126m x 100m Mô tả: Sổ riêng, đất thổ vườn ( LNK).Nền đất đã san lấp cao ráo. Gần
 
 22.500.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.27 16:15
Bán Đất lớn 70m x 70m 22,5 tỷ –TL Diện tích : 70m x 70m Mô tả: Sổ hồng đất thổ vườn (LNK). Đường lớn 10m,
 
 22.500.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.27 15:40
Đất lớn Diện tích : 70m x 70m Mô tả: Sổ hồng đất thổ vườn (LNK). Đường lớn 10m, bê tông.1 sẹc đường
 
 36.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.27 15:28
BÁn đất lớn Mặt Tiền Lê Thị Hà 2,300m2 36 tỷ –TL Diện tích : 40m x 52m Mô tả: Sổ hồng đất ở đô thị ODT
 
 48.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.27 11:36
Đất mặt tiền Lê Thị Hà, Diện tích : 50m x 52m Mô tả: Sổ hồng đất ở đô thị ODT .( Diện tích đất thực tế
 
 48.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.27 00:17
BÁn đất lớn Mặt Tiền Lê Thị Hà 2,609m2 48 tỷ –TL Diện tích : 50m x 52m Mô tả: Sổ hồng đất ở đô thị ODT
 
 36.000.000.000 đ   0983057708  Hồ Chí Minh  2017.03.27 00:34
Bán đất lớn Mặt Tiền Lê Thị Hà 2,300m2 36 tỷ –TL Diện tích : 40m x 52m Mô tả: Sổ hồng đất ở đô thị ODT
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat