Trang 7 trong khoảng 204 kết quả.
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.05.11 12:19
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 5.643.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.05.21 06:34
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 33 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.05.21 08:00
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 4.150.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.07.14 22:31
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x18=72m2. Nhà 2 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.05.24 12:41
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 35.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.08.17 11:56
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 4.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.05.24 14:03
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.05.28 20:51
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.08 06:12
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 4.150.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.06 13:50
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x18=72m2. Nhà 2 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 4.150.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.05 13:34
Nhà tấm KDC Bình Hòa P13-Q.BT dt 4x18=72m2. Nhà 2 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 5.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.08.19 17:15
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.05 13:35
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.07.28 21:15
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 33.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.08 06:12
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2 giá 33 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 4.150.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.08 08:47
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x18=72m2. Nhà 2 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.11 11:19
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 33.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.11 11:19
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 33 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 48.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.14 14:31
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.14 14:32
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat