Trang 2 trong khoảng 204 kết quả.
 2.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.05 23:53
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2, giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.08 11:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT, Mặt tiền đường đường trục 30m dt 5x20=100m2, giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, gần công viên,
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.08 11:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2, giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.08 11:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT. Mặt tiền đường đường trục 30m, dt 5x20=100m2, giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, gần công viên,
 
 3.850.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.09 16:24
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2, giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 4.600.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.16 13:54
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x15=90m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 2.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.15 16:54
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2, giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 5.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:35
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 5.985.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:20
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 5.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.29 16:17
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 5.985.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.29 14:08
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 6.500.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:34
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2. Nhà 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên,
 
 3.520.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.29 14:35
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2 giá 32 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 3.360.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:18
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2 giá 28 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 16:49
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 7x15=105m2 lô góc 2 mặt tiền. giá 4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 2.900.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.29 14:35
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x20=80m2 giá 2,9 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 5.300.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:28
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2. Nhà 1 trệt 2,5 lầu. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 2.600.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:18
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,6 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 16:07
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 7x15=105m2 lô góc 2 mặt tiền. giá 4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 3.015.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 13:02
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2 giá 33,5 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat