Trang 1 trong khoảng 177 kết quả.
1498237201:1,1498410001:1,1498669201:2,1499014801:2,1499360401:1,1499446801:1,1499533201:1,1499878801:2,1499965201:2,1500051601:6,1500138001:1,1500397201:1,1500483601:1,1500742801:1,1500915601:1,1501002001:1,1501088401:2,1501174801:4,1501261201:1,1501434001:4,1501520401:4,1501606801:1,1501693201:6,1501779601:1,1501866001:2,1501952401:4,1502038801:2,1502125201:2,1502211601:2,1502298001:1,1502470801:3,1502557201:1,1502816401:2,1502989201:2,1503075601:2,1503162001:1,1503248401:2,1503421201:1,1503594001:2,1503766801:2,1504026001:3,1504544401:1,1505149201:1,1505235601:1,1505322001:4,1505408401:1,1505494801:2,1505581201:4,1505667601:1,1505754001:1,1505840401:3,1506013201:1,1506099601:1,1506186001:2,1506272401:3,1506445201:2,1506531601:1,1506877201:1,1506963601:1,1507050001:1,1507136401:1,1508864401:1,1508950801:4,1509123601:2,1509210001:2,1509296401:3,1509382801:1,1509469201:2,1509555601:1,1509642001:2,1509901201:4,1510074001:1,1510160401:1,1510333201:2,1510592401:3,1510678801:2,1510765201:1,1510938001:2,1511024401:3,1511197201:6,1511283601:1,1511370001:1,1511456401:5,1511974801:2,1512061201:2,1512147601:4,1512234001:1,1512320401:1,1513011601:2
Biểu đồ thời gian đưa tin
138,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,3,1,9,4,3,3,1,0,0,2,0,0,0,0,2,0,0,1,0,2,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0
Biểu đồ phân bổ mức giá (click để xem chi tiết)
 15.900.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.12 04:24
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa, đẹp. Diện tích 71m2. Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 WC. Giá:
 
 15.900.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.12 04:24
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp. Diện tích 88m2. Thiết kế: 2 phòng ngủ và 2 WC. Giá: 15.9 triệu/tháng. Nội thất đầy
 
 2.500.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.04 00:49
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp.Nhà siêu đẹp. Diện tích 81m2. Thiết kê : 2 phòng ngủ, 2 wc. Nội thất đầy đủ. Giá:
 
 25.500.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.03 18:57
Căn hộ rộng,thoáng mát,sạch đẹp,lầu cao và view đẹp. Thiết kế 3 phòng ngủ,phòng khách và 2wc. Diện tích: 115m2. Giá :
 
 16.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.02 16:42
Căn hộ rộng, thoáng mát, lầu cao và view đẹp. Diện tích 88 m2. Thiết kế 2 phòng ngủ và 2 WC. Nội thất đầy đủ. Giá
 
 15.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.02 16:47
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa, đẹp. Diện tích 81m2. Thiết kế: 2 phòng ngủ, 2 WC. Giá:
 
 2.200.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.01 14:41
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa, đẹp. Diện tích 71m2. Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 WC. Giá:
 
 2.500.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.01 14:41
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa, đẹp. Diện tích 81m2. Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 WC. Giá:
 
 15.000.000 đ   quỳnh (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.27 02:58
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa, đẹp. Diện tích 74m2. Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 WC. Giá:
 
 14.700.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.22 01:01
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa, đẹp. Diện tích 71m2 + sân vườn. Thiết kế: 2 phòng ngủ,
 
 2.100.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.11.24 18:18
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp. Diện tích 71m2. Thiết kê : 2 phòng ngủ, 1 Wc. Nội thất đầy đủ. Giá bán : 2,1 tỷ ,
 
 2.120.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.11.24 17:52
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa,đẹp.Diện tích 71m2. Thiêt kê : 2 phòng ngủ, 1 wc. Giá : 2.12
 
 14.700.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.11.24 05:23
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp. Nhà siêu đẹp. Diện tích 71m2. Thiết kế: 2 phòng ngủ, 1 WC. Nội thất đầy đủ. Giá:
 
 14.500.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.11.24 05:21
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa,đẹp. Diện tích 81m2. Thiêt kê : 2 phòng ngủ, 2 wc. Giá
 
 22.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.31 01:51
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp. Thiết kế : 2 phòng ngủ,1 plv và 2 wc. Nội thất đầy đủ. Diện tích : 93m2 Căn hộ giá
 
 15.900.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.18 20:40
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp. Diện tích 71m2. Thiết kê : 3 phòng ngủ, 2 wc. Nội thất đầy đủ. Giá thuê:15.9 triệu/tháng
 
 2.500.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.12.17 16:12
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp. diện tích 81m2 .Thiết kế : 2 phòng ngủ và 2 wc. Giá : 2.5 tỷ. Nội thất đầy đủ. Căn
 
 2.150.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.11.21 23:05
Căn hộ rộng, thoáng mát, view đẹp. Diện tích 71m2. Thiết kế: 2 phòng ngủ và 1WC. Giá: 2.150 tỷ. Nội thất đầy đủ. Căn
 
 34.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.11.21 19:32
Căn hộ thoáng mát, view đẹp. Diện tích 325m2. Thiêt kế : 4 phòng ngủ, 4 wc. Giá:34tr/tháng. Nội thất đầy đủ. Căn hộ có
 
 2.550.000.000 đ   Quỳnh Hương (1.39/0.67/1.85)  Hồ Chí Minh  2017.11.21 23:10
Căn hộ rộng, sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp. Nhà mới sơn sửa,đẹp. Diện tích 74m2. Thiêt kê : 2 phòng ngủ, 1 wc. Giá :2.55
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat | Liên hệ