Trang 1 trong khoảng 963 kết quả.
1456938001:1,1458406801:1,1458493201:1,1458838801:2,1458925201:4,1459098001:1,1459357201:1,1459530001:2,1459789201:3,1459875601:1,1459962001:2,1460653201:1,1460739601:4,1460912401:1,1460998801:1,1461085201:2,1461171601:1,1461258001:3,1461344401:1,1461603601:1,1461690001:1,1461776401:1,1462294801:3,1462726801:3,1462813201:3,1462899601:4,1463072401:2,1463158801:2,1463331601:4,1463418001:1,1463504401:1,1463590801:2,1463677201:3,1463763601:1,1464022801:1,1464195601:5,1464368401:2,1464800401:1,1464973201:3,1465146001:1,1465232401:6,1465318801:4,1465491601:2,1465578001:2,1465750801:1,1465837201:2,1466010001:2,1467046801:3,1467478801:1,1467824401:1,1467910801:5,1467997201:2,1468170001:2,1468256401:4,1468342801:1,1468429201:9,1468515601:16,1468602001:6,1468774801:2,1469034001:2,1469120401:4,1469206801:1,1469379601:5,1469466001:4,1469552401:4,1469725201:7,1470070801:8,1470157201:6,1470243601:5,1470330001:4,1470416401:8,1470675601:4,1470848401:3,1470934801:3,1471021201:1,1471280401:2,1471366801:2,1471453201:5,1471539601:1,1471626001:2,1471798801:1,1471885201:4,1471971601:3,1472058001:1,1472403601:2,1472576401:3,1473094801:2,1473181201:5,1473267601:3,1473440401:2,1473613201:2,1473699601:3,1473786001:4,1473872401:2,1474304401:1,1474390801:1,1474477201:1,1474736401:2,1474822801:2,1474909201:2,1474995601:5,1475600401:4,1475686801:2,1475773201:1,1475859601:3,1476032401:2,1476118801:5,1476205201:3,1476291601:7,1476378001:2,1476723601:1,1476810001:2,1476896401:1,1476982801:1,1477242001:3,1477328401:3,1477501201:1,1477587601:3,1477674001:5,1477846801:2,1478019601:3,1478192401:3,1478538001:2,1478624401:2,1478710801:2,1478797201:8,1478883601:1,1479056401:5,1479142801:6,1479229201:4,1479315601:3,1479402001:1,1479574801:4,1479661201:1,1479834001:2,1479920401:4,1480006801:2,1480093201:4,1480352401:1,1480525201:4,1480611601:4,1481130001:1,1481475601:2,1481562001:2,1481648401:2,1481734801:3,1481821201:3,1481907601:3,1482080401:2,1482166801:9,1482253201:7,1482339601:4,1482426001:1,1482771601:3,1482858001:6,1482944401:4,1483030801:1,1483203601:2,1483376401:2,1483635601:1,1483722001:1,1483808401:2,1483894801:1,1483981201:5,1484067601:2,1484326801:1,1484499601:2,1486054801:1,1486314001:1,1486659601:1,1486746001:2,1486918801:1,1487005201:4,1487091601:3,1487178001:7,1487264401:2,1487350801:1,1487523601:3,1487610001:2,1487696401:1,1487782801:2,1487869201:3,1487955601:2,1488128401:5,1488214801:5,1488301201:3,1488387601:2,1489078801:1,1489510801:1,1490029201:3,1490115601:3,1490202001:1,1490288401:4,1490374801:1,1490547601:2,1490634001:2,1490720401:1,1490893201:7,1491152401:1,1491238801:2,1491325201:3,1491411601:1,1491498001:3,1491757201:5,1491843601:3,1491930001:5,1492102801:2,1492275601:1,1492362001:3,1492448401:1,1492534801:6,1492621201:1,1492707601:8,1492794001:1,1492966801:1,1493053201:1,1493139601:3,1493226001:4,1493312401:2,1493744401:2,1493830801:1,1493917201:1,1494003601:1,1494176401:1,1494262801:2,1494349201:1,1494435601:3,1494522001:1,1494781201:5,1494954001:2,1495040401:2,1495126801:4,1495386001:3,1495472401:2,1495558801:1,1495645201:4,1495818001:2,1495990801:1,1496595601:1,1496682001:2,1496768401:2,1496854801:5,1497027601:1,1497286801:3,1497373201:1,1497459601:2,1497546001:2,1497632401:1,1497891601:1,1498237201:1,1498410001:1,1498755601:1,1498842001:1,1498928401:1,1499101201:7,1499274001:1,1499360401:5,1499446801:2,1499533201:1,1499619601:4,1499792401:2,1499878801:1,1499965201:5,1500051601:3,1500224401:2,1500310801:1,1500397201:2,1500483601:3,1500570001:5,1500829201:2,1500915601:2,1501002001:1,1501088401:4,1501174801:3,1501261201:8,1501434001:3,1501520401:1,1501606801:2,1501693201:5,1501866001:2,1501952401:1,1502038801:8,1502125201:2,1502211601:7,1502298001:2,1502557201:1,1502643601:4,1502730001:1,1502816401:2,1502902801:4,1502989201:3,1503075601:1,1503248401:3,1503334801:2,1503421201:5,1503507601:3,1503594001:8,1503680401:1,1503766801:1,1503853201:1,1504026001:9,1504630801:2,1504717201:3,1504803601:3,1505062801:1,1505149201:3,1505235601:3,1505322001:6,1505408401:1,1505494801:8,1505581201:1,1505667601:4,1505754001:4,1505840401:6,1505926801:6,1506013201:3,1506099601:8,1506358801:1,1506445201:6,1506531601:3,1506618001:3,1506790801:1,1506877201:2,1506963601:4,1507050001:6,1507136401:6,1507222801:1,1507482001:2,1507568401:2,1507654801:2,1507741201:1,1508173201:3,1508518801:2,1508691601:1,1508778001:1,1508864401:1,1508950801:13,1509037201:5,1509296401:3,1509382801:3,1509469201:1,1509555601:4,1509987601:3,1510074001:6
Biểu đồ thời gian đưa tin
61,2,5,7,3,13,2,4,5,9,26,37,35,21,42,64,51,44,32,30,23,11,26,12,11,28,15,18,19,10,12,14,27,9,3,35,29,5,16,12,18,0,7,15,0,4,4,3,2,5
Biểu đồ phân bổ mức giá (click để xem chi tiết)
 10.800.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.07 21:05
Do nhu cầu chuyển đổi, chính chủ cần bán nhà phân lô phố Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy. Diện tích 50m2, nhà xây 5 tầng
 
 130.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.08 17:14
Do nhu cầu công việc, chuyển đổi khu vực sống chính chủ cần cho thuê lại hoặc chuyển nhượng toàn bộ nhà hàng chuyên
 
 14.200.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.08 16:36
Do nhu cầu chuyển đổi, chính chủ cần bán nhà mặt phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Diện tích 45m2,
 
 15.500.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.08 13:01
Bán nhà mặt Hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Nhà có diện tích 45m2, mặt tiền rộng 4,5m, nhà xây 9 tầng
 
 8.600.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.08 12:21
Do nhu cầu chuyển đổi, chính chủ cần bán gấp nhà phân lô phố Trung Yên 9A, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Diện tích
 
 10.800.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.08 11:50
Do nhu cầu chuyển đổi, chính chủ cần bán nhà phân lô phố Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy. Diện tích 50m2, nhà xây 5 tầng
 
 1.350.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.08 11:18
Do nhu cầu công việc chính chủ cần chuyển nhượng lại mặt bằng kinh doanh, hiện đang kinh doanh nhà hàng kiểu Club Bia, các
 
 15.500.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.07 13:25
Bán nhà mặt Hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa Nhà có diện tích 45m2, mặt tiền rộng 4,5m, nhà xây 9 tầng
 
 7.500.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.07 12:17
Do nhu cầu chuyển đổi chính chủ cần bán gấp nhà mặt ngõ 93 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Diện
 
 4.000.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.02 20:32
Bán nhà ngõ 124 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, diện tích 38m2, mặt tiền 5m, nhà xây dựng 5
 
 4.000.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.02 17:58
Bán nhà ngõ 124 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, diện tích 38m2, mặt tiền 4m, nhà xây dựng 5
 
 7.800.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.11.01 13:03
Bán nhà chia Lô phân lô Quân Đội phố Phùng Chí Kiên, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Diện tích 50m2, mặt
 
 14.200.000.000 đ   lequanghuy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.31 17:31
Bán nhà mặt ngõ phân Lô phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Nhà có diện tích 60m2, nhà xây mới 7 tầng Thang
 
 14.200.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.31 16:31
Bán nhà mặt ngõ phân Lô phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Nhà có diện tích 60m2, nhà xây mới 7 tầng Thang
 
 4.200.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.31 09:59
Bán nhà ngõ 16 phố Hoàng Cầu, Nguyễn Phúc Lai, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa. Diện tích 35m2, mặt tiền 4m, nhà xây 6
 
 9.700.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.30 15:15
Bán nhà phân lô thuộc ngõ 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Diện tích 50m2 xây 5 tầng mới 2017, mặt
 
 4.800.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.30 09:17
DO nhu cầu chuyển đổi, chính chủ cần bán nhà mặt ngõ phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Diện tích
 
 6.100.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.30 09:13
Do nhu cầu chuyển đổi chính chủ cần bán gấp nhà ngõ 275 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, diện tích 65m2,
 
 28.000.000 đ/m2   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.27 19:28
Do nhu cầu chuyển đổi, chính chủ cần bán CHCC cao cấp thuộc tầng 18 tòa SaKuRa Tower số 47 phố Vũ Trọng Phụng, phường
 
 6.700.000.000 đ   Lê Quang Huy (1.34/3.35/3.76)  Hà Nội  2017.10.27 17:43
Do nhu cầu chính chủ cần bán nhà khu phân lô phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Nhà có Diện tích: 45 m2, mặt
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat | Liên hệ