Trang 1 trong khoảng 1.085 kết quả.
1442682001:1,1444150801:1,1444237201:1,1444582801:1,1444842001:1,1445446801:1,1445533201:1,1445619601:1,1445792401:1,1446224401:1,1446656401:1,1446742801:1,1447779601:1,1448298001:1,1448470801:1,1448730001:1,1448816401:1,1449680401:1,1450630801:3,1450890001:1,1450976401:1,1451149201:1,1451494801:1,1452531601:2,1452618001:3,1452790801:2,1452877201:1,1452963601:1,1453222801:1,1453309201:2,1453395601:1,1453482001:1,1453741201:3,1454086801:1,1454173201:3,1456419601:1,1456592401:4,1456765201:3,1457024401:1,1457110801:1,1457197201:1,1457283601:1,1457542801:4,1457715601:2,1457888401:1,1457974801:3,1458147601:1,1458234001:3,1458320401:12,1458579601:3,1458666001:4,1458752401:1,1458925201:2,1459011601:1,1459184401:2,1459443601:1,1459616401:1,1459702801:3,1459789201:3,1459962001:1,1460394001:9,1460480401:1,1460566801:3,1460653201:2,1461171601:2,1461258001:1,1461344401:2,1461517201:8,1461603601:3,1461776401:1,1461862801:1,1462208401:1,1462813201:2,1462986001:4,1463331601:3,1464368401:7,1464627601:1,1464714001:1,1464973201:2,1465146001:4,1465232401:3,1465405201:2,1465578001:1,1465750801:5,1466010001:6,1466182801:2,1467651601:1,1467738001:1,1467824401:6,1467910801:2,1467997201:1,1468083601:1,1468170001:7,1468429201:2,1468515601:1,1468602001:1,1469034001:3,1469120401:1,1469379601:2,1470070801:6,1470157201:3,1470243601:1,1470675601:2,1470762001:3,1471539601:1,1471798801:1,1472662801:6,1472749201:1,1473008401:5,1473094801:4,1473181201:2,1473440401:4,1473872401:5,1473958801:1,1474131601:2,1474218001:1,1474304401:2,1474390801:6,1474477201:1,1474563601:2,1474822801:1,1474909201:2,1474995601:1,1475082001:2,1475427601:3,1475514001:2,1475600401:5,1475686801:4,1476032401:6,1476118801:1,1476205201:2,1476291601:1,1476464401:1,1476637201:5,1476723601:2,1476810001:1,1477328401:2,1477414801:2,1477501201:6,1477587601:1,1477674001:2,1477933201:4,1478019601:5,1478106001:1,1478192401:2,1478278801:11,1478538001:1,1478624401:1,1478710801:5,1478797201:1,1479056401:7,1479142801:5,1479315601:1,1479402001:1,1479661201:7,1479747601:3,1479834001:2,1480093201:1,1480266001:14,1480352401:2,1480525201:4,1480611601:1,1480870801:8,1480957201:2,1481130001:1,1481216401:10,1481475601:8,1481562001:3,1481648401:1,1482080401:7,1482166801:5,1482339601:11,1482512401:4,1482685201:4,1482771601:5,1482858001:2,1482944401:5,1483030801:3,1483376401:1,1483462801:3,1483549201:2,1483635601:4,1483722001:2,1483981201:1,1484067601:1,1484240401:2,1484499601:1,1484586001:5,1484672401:2,1485018001:1,1485104401:1,1486314001:2,1486918801:3,1487005201:5,1487091601:1,1487178001:1,1487264401:2,1487523601:5,1487610001:3,1487696401:1,1487869201:2,1487955601:3,1488128401:3,1488301201:1,1488387601:2,1488474001:2,1488733201:1,1489078801:4,1489251601:5,1489424401:5,1489510801:1,1489597201:1,1489770001:3,1489856401:2,1490029201:1,1490202001:2,1490374801:1,1490461201:1,1490720401:13,1491238801:1,1491498001:2,1491843601:1,1492016401:1,1492102801:3,1492534801:1,1492794001:1,1492966801:1,1493053201:1,1493226001:1,1493398801:1,1493744401:2,1494435601:2,1494781201:1,1494954001:2,1495040401:1,1496163601:1,1496509201:1,1496595601:4,1496941201:1,1497114001:2,1497373201:1,1497459601:1,1497546001:2,1497805201:3,1497891601:4,1498237201:1,1498410001:1,1498582801:5,1498669201:2,1498842001:2,1498928401:3,1499014801:2,1499101201:1,1499187601:2,1499360401:1,1499446801:3,1499619601:1,1499706001:1,1499792401:7,1499878801:2,1499965201:1,1500051601:3,1500138001:1,1500224401:3,1500310801:9,1500397201:6,1500483601:1,1500570001:6,1500656401:3,1501002001:10,1501088401:2,1501174801:4,1501261201:1,1501434001:2,1501520401:2,1501693201:6,1501779601:3,1501866001:6,1501952401:1,1502038801:3,1502125201:2,1502298001:6,1502470801:7,1502643601:3,1502730001:7,1502816401:3,1502902801:6,1502989201:2,1503075601:1,1503162001:1,1503248401:2,1503421201:5,1503507601:1,1503594001:7,1503680401:5,1503766801:1,1503939601:3,1504026001:2,1504198801:1,1504285201:5,1504371601:2,1504630801:1,1504803601:1,1504890001:16,1505062801:2,1505235601:1,1505926801:7,1506013201:2,1506099601:3,1506186001:3,1506272401:1,1506445201:1,1506618001:4,1506704401:8,1506790801:1,1506877201:1,1506963601:1,1507050001:4,1507136401:5,1507395601:2,1507568401:1,1508173201:1,1508259601:1,1508346001:11,1508518801:6,1508864401:5,1508950801:6,1509037201:9,1509123601:15,1509210001:7,1509296401:3,1509382801:1,1509555601:4,1509642001:4,1509728401:3,1510074001:17,1510160401:2,1510246801:11,1510333201:2,1510419601:1,1510506001:9,1510592401:4,1510678801:1,1510765201:2,1510851601:2,1510938001:2,1511024401:1,1511110801:6,1511197201:6,1511283601:7,1511370001:4,1511456401:8,1511542801:1,1511629201:2,1511802001:1,1511888401:15,1511974801:1,1512061201:7,1512147601:8,1512406801:2,1512493201:3,1512579601:1,1512666001:3,1512752401:6,1512925201:1,1513011601:4
Biểu đồ thời gian đưa tin
889,4,2,0,1,4,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,5,1,1,5,3,0,7,3,3,4,0,10,1,0,0,7,1,3,3,0,1,0,4,4,6,3,6,0,1,3,0,0,0
Biểu đồ phân bổ mức giá (click để xem chi tiết)
    (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.12 00:07
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 2 ngõ rộng phố Hoàng Ngọc Phách. Diện tích 72m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, 1
 
 Thỏa thuận   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.17 04:00
Cho thuê căn hộ tập thể Bách Khoa tầng 3. Diện tích 67m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 wc, 1 bếp, 1 ban công rộng. Nhà
 
    (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.12 00:04
CHo thuê căn hộ tập thể khu B Trung Tự tầng 5. Diện tích 62m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 wc, 1 bếp, 1 ban công rộng.
 
 Thỏa thuận   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.09 12:49
Cho thuê cửa hàng mặt phố Thợ Nhuộm, đoạn gần ngã tư Hàng Bông, Thợ Nhuộm. Diện tích 74m2, mặt tiền 4,2m, nhà xây 2
 
 13.000.000 đ   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.09 01:43
Cho thuê cửa hàng mặt phố Tràng Thi. Diện tích 18m2, mặt tiền 3m cho thuê mặt bằng tầng 1 riêng biệt, WC khép kín. Nhà vị
 
 Thỏa thuận   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.09 01:43
Cho thuê cửa hàng mặt phố Thợ Nhuôm, đoạn gần ngã tư Hàng Bông THợ Nhuộm. Diện tích 74m2, mặt tiền 4,2m nhà xây 2 tầng
 
 Thỏa thuận   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.09 01:43
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 3 phố Lý Thường Kiệt. Diện tích 42m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ rộng, 1 bếp, 1 wc, 1
 
    (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.09 00:12
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 3 phố Lý Thường Kiệt. Diện tích 42m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ rộng, 1 bếp, 1 wc, 1
 
 Thỏa thuận   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.09 01:43
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 2+ tầng 3, mỗi tầng 20m2, tổng diện tích 40m2. Nhà có cầu thang riêng biệt, điều hòa, nóng
 
 6.000.000 đ   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.08 23:56
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 1 ô tô đỗ cửa, cho làm homestay, văn phòng, ở. Diện tích 28m2, gồm 1 phòng bếp, 1 phòng WC
 
 Thỏa thuận   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.16 11:33
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Ngang, diện tích 8m2, mặt tiền 2m cho thuê mặt bằng riêng biệt có gác xép. Vị trí cực
 
 15.000.000 đ   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.08 23:01
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Giầy, diện tích 18m2, mặt tiền 2,6m cho thuê mặt bằng riêng biệt không chung chủ, WC khép
 
    (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.06 07:57
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 3 khu C, phố Hoàng Ngọc Phách khu Nam Thành Công. Diện tích 100m2 gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách
 
    (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.06 07:52
Cho thuê căn hộ chung cư tầng đẹp số 8C Tạ Quang Bửu. Diện tích 72m2, gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng ngủ rộng, 1 ban
 
 6.500.000 đ   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.05 18:27
Cho thuê nhà mặt ngõ rộng phó Trương Định. Diện tích 22m2, mặt tiền 3,5m nhà xây 4,5 tầng chắc chắn. Ngõ rộng 2 xe máy
 
 4.500.000 đ   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.02 11:21
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 2 căn góc phố Quỳnh Lôi. Nhà cực thoáng, diện tích 82m2 gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng
 
 Thỏa thuận   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.02 03:11
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 2 căn góc phố Quỳnh Lôi. Nhà cực thoáng, diện tích 82m2 gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng
 
 50.000.000 đ   Trần Trung Hiếu (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.02 17:12
CHo thuê nhà mặt phố nguyên căn phố Triệu Việt Vương. Diện tích 35m2, mặt tiền 4,5m cho thuê nhà 4 tầng đẹp và chắc
 
    (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.02 00:10
Cho thuê căn hộ tập thể tầng 2 căn góc phố Quỳnh Lôi. Nhà cực thoáng, diện tích 82m2 gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng
 
    (3.83/3.79/6.48)  Hà Nội  2017.12.02 00:03
CHo thuê nhà mặt phố nguyên căn phố Triệu Việt Vương. DIện tích 35m2, mặt tiền 4,5m cho thuê nhà 4 tầng đẹp và chắc
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat | Liên hệ