Trang 4 trong khoảng 222 kết quả.
1460394001:2,1460566801:2,1460653201:7,1460998801:2,1461085201:2,1461344401:2,1461517201:2,1461603601:3,1461690001:1,1461776401:1,1461862801:3,1462122001:1,1462467601:1,1462726801:1,1462899601:1,1463763601:2,1464022801:2,1464195601:1,1464368401:1,1465059601:2,1465146001:2,1465318801:4,1465578001:2,1465837201:3,1465923601:1,1466010001:2,1466182801:3,1467133201:2,1467824401:1,1467910801:4,1467997201:1,1468342801:2,1468429201:2,1469034001:2,1469466001:5,1469552401:3,1469638801:6,1469811601:7,1469984401:2,1470157201:3,1470330001:2,1470416401:2,1470589201:6,1470762001:2,1470848401:1,1471021201:1,1471194001:4,1471280401:1,1471366801:3,1471453201:4,1471539601:1,1471626001:3,1471798801:4,1471885201:3,1473267601:1,1475082001:5,1475168401:8,1478278801:3,1478365201:1,1478710801:4,1478797201:2,1478883601:2,1479056401:7,1479142801:2,1479402001:1,1480525201:5,1480784401:1,1480870801:1,1481130001:3,1481216401:1,1481734801:1,1481821201:1,1481907601:1,1482426001:2,1484154001:1,1484586001:6,1484672401:1,1486314001:8,1486659601:9,1490634001:1,1490720401:1,1497632401:10
Biểu đồ thời gian đưa tin
29,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7
Biểu đồ phân bổ mức giá (click để xem chi tiết)
 2.800.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.12 05:56
Nhà cấp 4 KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x14=56m2. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường trục 30m, gần sông
 
 2.700.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.10 08:58
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.200.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2017.02.10 13:53
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2 giá 3,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 2.700.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2017.02.10 13:34
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
    BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.06 09:31
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2 giá 34 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 6.000.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.10 08:58
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 4.600.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2017.02.10 14:22
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x15=90m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 6.000.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.14 21:32
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 3.400.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.05 14:44
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.800.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.05 14:02
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x20=80m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 2.800.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.11.05 14:02
Nhà cấp 4 KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x14=56m2. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường trục 30m, gần sông
 
 5.300.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:34
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2. Nhà 1 trệt 2,5 lầu. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 3.100.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.09.29 16:17
Nhà KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 2.550.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.09.08 16:33
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,55tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.100.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.08.23 12:55
Nhà KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 3.360.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.08.22 11:35
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2 giá 28 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 3.520.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.08.22 11:35
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2 giá 32 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 2.600.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.08.22 11:32
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,6 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.200.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:40
Nhà KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 3.015.000.000 đ   BT (0/0.74/0.74)  Hồ Chí Minh  2016.08.20 17:49
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2 giá 33,5 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat | Liên hệ