Trang 1 trong khoảng 222 kết quả.
1460394001:2,1460566801:2,1460653201:7,1460998801:2,1461085201:2,1461344401:2,1461517201:2,1461603601:3,1461690001:1,1461776401:1,1461862801:3,1462122001:1,1462467601:1,1462726801:1,1462899601:1,1463763601:2,1464022801:2,1464195601:1,1464368401:1,1465059601:2,1465146001:2,1465318801:4,1465578001:2,1465837201:3,1465923601:1,1466010001:2,1466182801:3,1467133201:2,1467824401:1,1467910801:4,1467997201:1,1468342801:2,1468429201:2,1469034001:2,1469466001:5,1469552401:3,1469638801:6,1469811601:7,1469984401:2,1470157201:3,1470330001:2,1470416401:2,1470589201:6,1470762001:2,1470848401:1,1471021201:1,1471194001:4,1471280401:1,1471366801:3,1471453201:4,1471539601:1,1471626001:3,1471798801:4,1471885201:3,1473267601:1,1475082001:5,1475168401:8,1478278801:3,1478365201:1,1478710801:4,1478797201:2,1478883601:2,1479056401:7,1479142801:2,1479402001:1,1480525201:5,1480784401:1,1480870801:1,1481130001:3,1481216401:1,1481734801:1,1481821201:1,1481907601:1,1482426001:2,1484154001:1,1484586001:6,1484672401:1,1486314001:8,1486659601:9,1490634001:1,1490720401:1,1497632401:10
Biểu đồ thời gian đưa tin
29,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7
Biểu đồ phân bổ mức giá (click để xem chi tiết)
 8.000.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:19
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,4x20=88m2. Nhà 1 trệt, 2 lầu. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền, gần công viên, gần trường
 
 5.300.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:09
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 53 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 12m, gần đường trục 30m, gần công
 
 4.800.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:08
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2. giá 40 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 16m, gần đường trục 30m, gần công
 
 7.000.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:08
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x20=200m2 giá 35 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 12m, gần đường trục 30m, gần công
 
 6.700.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:07
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. giá 6,7 tỷ. Vị trí đẹp, mặt tiền đường trục 30m, gần công viên. Đã có sổ
 
 4.300.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:07
Nhà bán Khu Dân Cư Bình Hòa, Phường 13, Q.Bình Thạnh dt 4x23=92m2. Nhà 1 trệt 1 lầu. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường
 
 48.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5,13x25=128m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 12m, gần đường trục 30m, gần
 
 4.400.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 10:59
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x16=80m2 giá 55 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 12m, gần đường trục 30m, gần công
 
 3.500.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 10:58
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x16=64m2 giá 3,5 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 9.405.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.06.17 11:06
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 55 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 4.200.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.03.29 09:39
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2 giá 35 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 6.200.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.03.28 23:38
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.000.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.02.10 13:49
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 40 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 3.400.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.02.06 14:32
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.600.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.02.06 14:32
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x15=90m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 6.000.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.02.10 14:22
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 9.000.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.02.10 13:53
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x20=200m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 45 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 3.850.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.02.06 14:18
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2 giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 60.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.02.06 14:18
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT. Mặt tiền đường đường trục 30m dt 5x20=100m2 giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, gần công viên, trường
 
 9.000.000.000 đ   BT  Hồ Chí Minh  2017.01.18 16:21
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x20=200m2 lô góc 3 mặt tiền,. giá 45 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat | Liên hệ