Trang 1 trong khoảng 37 kết quả.
1458406801:2,1467824401:1,1469466001:1,1470589201:1,1472749201:1,1477933201:1,1479747601:1,1481043601:1,1483030801:1,1483549201:1,1483808401:1,1484154001:1,1485277201:1,1486314001:1,1486832401:1,1486918801:1,1487610001:1,1489597201:1,1490374801:2,1491238801:1,1492880401:1,1493485201:1,1495818001:2,1496682001:2,1498755601:1,1499101201:2,1500310801:1,1500397201:1,1500483601:2,1501693201:1,1503853201:1
Biểu đồ thời gian đưa tin
 380.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.08.28 10:26
Chính thức mở bán block A, block thứ 4 block đẹp nhất và là block cuối cùng của chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.07.04 18:41
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.06.06 19:45
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.06.06 19:45
Chính thức mở bán block D, block thứ 3 của chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.03.25 23:26
Chính thức mở bán block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.03.25 23:26
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.02.21 07:35
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.02.12 08:40
Chính thức mở bán block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.01.25 23:54
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.01.08 14:29
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 350.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.01.05 18:27
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao và 1 block đang bàn giao hoàn thiện. Diện tích từ 34m2
 
 350.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2016.12.30 21:19
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao tháng 2/2015 và 1 block đang bàn giao hoàn thiện ở ngay
 
 350.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2016.12.07 20:53
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao và 1 block đang xây dựng sẽ bàn giao vào tháng 12/2016.
 
 350.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2016.11.22 09:43
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao và 1 block đang xây dựng sẽ bàn giao vào tháng 12/2016.
 
 350.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2016.09.02 11:29
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao và 1 block đang xây dựng sẽ bàn giao vào tháng 12/2016.
 
 350.000.000 đ   Phan Thị Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2016.07.07 00:00
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn. Diện tích từ 34m2 đến 38m2, chỉ cần đưa trước 66 triệu được sở hữu
 
 380.000.000 đ   Ms. Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.08.03 11:54
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 380.000.000 đ   Ms. Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.07.20 14:21
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 380.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.07.19 05:17
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 380.000.000 đ   Thùy Trang (0.01/0.12/0.13)  Hồ Chí Minh  2017.07.18 19:09
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat | Liên hệ