Trang 3 trong khoảng 222 kết quả.
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.02.10 13:49
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 7x15=105m2 lô góc 2 mặt tiền. giá 4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 2.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.15 16:54
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2, giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.850.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.09 16:24
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2, giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.08 11:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT. Mặt tiền đường đường trục 30m, dt 5x20=100m2, giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, gần công viên,
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.08 11:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2, giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.08 11:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT, Mặt tiền đường đường trục 30m dt 5x20=100m2, giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, gần công viên,
 
 2.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.05 23:53
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2, giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 2.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.04 14:09
Nhà cấp 4 KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x14=56m2. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường trục 30m, gần sông
 
 3.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 09:29
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT, dt 5x18=90m2, giá 3,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 3.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 09:29
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2 giá 3,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 4.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 23:10
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x16=80m2, lô góc 2 mặt tiền, giá 4,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 08:55
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2, giá 40 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 08:55
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 7x15=105m2, lô góc 2 mặt tiền, giá 4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.18 16:11
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT. Mặt tiền đường đường trục 30m dt 5x20=100m2 giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, gần công viên, trường
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.15 07:24
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 21:32
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x20=80m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 2.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 21:32
Nhà cấp 4 KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x14=56m2. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường trục 30m, gần sông
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 16:49
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 40 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 2.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 16:49
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 16:07
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat