Trang 3 trong khoảng 204 kết quả.
 3.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:40
Nhà KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 2.550.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.08 16:33
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,55tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.100.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.29 16:17
Nhà KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 5.300.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.09.30 12:34
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2. Nhà 1 trệt 2,5 lầu. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 2.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.05 14:02
Nhà cấp 4 KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x14=56m2. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường trục 30m, gần sông
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.05 14:02
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x20=80m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 3.400.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.05 14:44
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 21:32
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.600.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.15 07:28
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x15=90m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.10 08:58
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
    0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.06 09:31
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2 giá 34 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 2.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.10 08:58
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 2.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.12 05:56
Nhà cấp 4 KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x14=56m2. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường trục 30m, gần sông
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.15 07:12
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x20=80m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 4.600.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.10 13:17
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x15=90m2. Nhà 1 trệt, 2,5 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 3.400.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.10 13:17
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
    0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.11 15:33
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x20=200m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 45 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 4.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.11 15:33
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x16=80m2 lô góc 2 mặt tiền. giá 4,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 3.840.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.14 17:05
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 6x20=120m2 giá 32 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.11.12 05:56
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat