Trang 10 trong khoảng 222 kết quả.
 2.400.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.29 14:32
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x17,5=70m2 giá 2,4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 35.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.08.20 17:49
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 4.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.28 09:44
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.150.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.29 19:34
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x18=72m2. Nhà 2 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.07.28 21:15
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 5.643.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.27 15:52
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 33 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.26 12:32
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 4.150.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.26 12:31
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x18=72m2. Nhà 2 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 4.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.26 12:31
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.25 15:53
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 48.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.25 15:52
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 33.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.05.26 20:10
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2 giá 33 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.23 12:53
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 4.150.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.23 12:53
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x18=72m2. Nhà 2 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần trường
 
 48.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.07.30 08:57
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.06.08 06:13
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 4.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.20 13:59
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 48 triệu/m2. Vị trí đẹp, mặt tiền đường 30m, gần công viên, gần sông SG. Đã
 
 5.643.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.20 13:59
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x17=171m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 33 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 2.400.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.07.28 21:16
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x17,5=70m2 giá 2,4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 3.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.04.19 14:07
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Nhà 1 lầu 1 trệt. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat