Trang 1 trong khoảng 204 kết quả.
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 10:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 7x15=105m2 lô góc 2 mặt tiền. giá 4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 2.700.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 09:54
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x15=60m2 giá 2,7 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 10:03
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2 giá 3,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.850.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 09:57
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x22=110m2 giá 35 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
    0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 09:58
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2 giá 40 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 45.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 10:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x20=200m2 lô góc 3 mặt tiền. giá 45 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 09:57
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT. Mặt tiền đường đường trục 30m dt 5x20=100m2 giá 60 triêu/m2. Vị trí đẹp, gần công viên, trường
 
 45.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 10:01
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x20=200m2, lô góc 3 mặt tiền, giá 45 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 4.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.17 10:05
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x16=80m2 lô góc 2 mặt tiền. giá 4,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 9.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.18 16:21
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 10x20=200m2 lô góc 3 mặt tiền,. giá 45 triệu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 6.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2017.01.12 00:30
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2. Vị trí đẹp, lô góc 2 mặt tiền. đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 3.400.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.23 13:21
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2. Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 3.400.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.23 13:21
Nhà tấm KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4,5x15=67,5m2, Nhà 1 trệt, 1 lầu. Vị trí đẹp đường trước nhà 10m, gần công viên, gần
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.17 16:38
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 7x15=105m2, lô góc 2 mặt tiền, giá 4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 08:55
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 7x15=105m2, lô góc 2 mặt tiền, giá 4 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục
 
 4.000.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 08:55
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x20=100m2, giá 40 triêu/m2. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 4.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 23:10
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x16=80m2, lô góc 2 mặt tiền, giá 4,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường
 
 3.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 09:29
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 5x18=90m2 giá 3,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công viên,
 
 3.200.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.01 09:29
Đất KDC Bình Hòa F13-Q.BT, dt 5x18=90m2, giá 3,2 tỷ. Vị trí đẹp, đường trước nhà 10m, gần đường trục 30m, gần công
 
 2.800.000.000 đ   0909942142  Hồ Chí Minh  2016.12.04 14:09
Nhà cấp 4 KDC Bình Hòa F13-Q.BT dt 4x14=56m2. Vị trí đẹp gần công viên, gần trường học, gần đường trục 30m, gần sông
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat