Trang 1 trong khoảng 36 kết quả.
 380.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.08.03 11:54
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.07.04 18:41
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 380.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.07.20 14:21
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 380.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.07.19 05:17
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 380.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.07.18 19:09
Chính thức mở bán Block A, Block thứ 4 Block đẹp nhất và là Block cuối cùng của chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 380
 
 380.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.07.20 08:59
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá 380 triệu/căn, diện tích từ 34m2 đến 38m2, chỉ cần đưa trước 50 triệu được sở hữu
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.07.04 18:45
Chính thức mở bán Block D, Block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, Block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.06.30 13:56
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.06.06 19:45
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.06.06 19:45
Chính thức mở bán block D, block thứ 3 của chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.03.25 23:26
Chính thức mở bán block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.03.25 23:26
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.02.21 07:35
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.02.12 08:40
Chính thức mở bán block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.01.25 23:54
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 360.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.01.08 14:29
Chính thức mở bán Block D, block thứ 3 của Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 360 triệu/căn, block C đã bàn giao tháng 2/2015
 
 350.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2017.01.05 18:27
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao và 1 block đang bàn giao hoàn thiện. Diện tích từ 34m2
 
 350.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2016.12.30 21:19
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao tháng 2/2015 và 1 block đang bàn giao hoàn thiện ở ngay
 
 350.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2016.12.07 20:53
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao và 1 block đang xây dựng sẽ bàn giao vào tháng 12/2016.
 
 350.000.000 đ   0908562287  Hồ Chí Minh  2016.11.22 09:43
Chung cư Lê Thành Tân Tạo giá từ 350 triệu/căn, có 1 block đã bàn giao và 1 block đang xây dựng sẽ bàn giao vào tháng 12/2016.
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat