3.800.000 đ  01666555053  Luu  Phú Thọ  2017.01.05 20:47
C5 untra màn 6" full HD cam trước và sau 13. Có đèn flas trước mới 99 đã dán lilon máy con bảo hanh den t4.2017 nhận Gl Sony xa Oppo f1s v.v.v cai có máy j Gl ngang tầm nt qua chợ tốt ... xem thêm
 

  Tin cùng số điện thoại 01666555053

Iphone 4s 16g qt màu trắng giao lưu  1.300.000 đ  Luu  2016.12.18 18:00
Oppo way u707 màn 5.5 HD gl  1.500.000 đ  Luu  2016.12.13 15:42
Ip4s 16g Gl ngang  1.300.000 đ  Luu  2016.12.11 12:55
Lumia 830 gorl film box hoặc Gl android.ios  2.000.000 đ  Luu  2016.11.30 11:20
Iphone 5 qt 32g 97% và GiAo lưu  2.500.000 đ  Luu  2016.11.17 13:00
Xiaomi note pro 3g ram và miami note 3 3g ram  2.500.000 đ  Luu  2016.11.08 07:14
J7 pire gl mới 1 ngày tại tgdd  5.200.000 đ  Luu  2016.11.05 07:30
J7 pire mới 1 ngày tại tgdd  5.200.000 đ  Luu  2016.11.05 07:23
Sony z c6602 Qt Fpt  2.000.000 đ  Luu  2016.10.30 07:36
Sony z c6603 bản qt fpt 16g màu đen gl ngag tầm  2.000.000 đ  Luu  2016.10.24 13:18
Blackbery cổ.  800.000 đ  Luu  2016.10.15 16:00
Note3 hàn. 32g ram 3g gl  2.900.000 đ  Luu  2016.10.13 20:49
 
Copyright © 2016 TimRaovat