700.000 đ  0939781187  hải  Hậu Giang  2017.01.05 18:00
Gà tre chân cẳn ok.a e nao thich alo nha ... xem thêm
 
-

  Tin cùng số điện thoại 0939781187

Bướm chân xanh vảy rồng  1.900.000 đ  Gà vảy rồng  2017.07.18 22:48
2kg3 lai máu vảu rồng  1.200.000 đ  Gà vảy rồng  2017.07.11 09:34
Gà vảy rồng vảy khủng  1.300.000 đ  Gà vảy rồng  2017.07.11 09:33
Bướm rong  200.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.30 10:16
Gà lai 2kg1  1.200.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.27 23:09
Mái lai tơ  300.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.27 22:47
Vảy rồng vip  900.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.27 19:31
Vảy rồng 1kg1  450.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.27 13:13
Gà khét 2kg5 vảy .  1.700.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.15 18:48
Vảy rồng mái 1kg5  1.100.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.15 18:41
Điều vảy rồng 2kg650  1.800.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.14 11:55
Cú chân xanb mẻ  2.000.000 đ  Gà vảy rồng  2017.06.09 14:47
 
Copyright © 2016 TimRaovat