700.000 đ  0939781187  hải  Hậu Giang  2017.01.05 18:00
Gà tre chân cẳn ok.a e nao thich alo nha ... xem thêm
 

  Tin khác

Ga điểu chân xanh 2kg650  1.000.000 đ  hải  2017.03.11 14:56
Điều chân xanh hai cựa đen  1.300.000 đ  hải  2017.03.11 14:52
Gà mẻ  950.000 đ  hải  2017.03.04 17:12
Nọc 3kg6  1.000.000 đ  hải  2017.01.01 18:57
Điều chân xanh 2kg7  1.000.000 đ  hải  2017.01.01 10:26
Nọc 3kg5  1.300.000 đ  hải  2016.12.28 18:25
Mỹ nọc  1.500.000 đ  hải  2016.12.27 12:34
Phèn chân xanh  1.200.000 đ  hải  2016.12.25 09:51
Nọc mỹ  1.500.000 đ  hải  2016.12.25 07:15
Gà điều noc chân trắng huyền trâm ngay cựa  1.200.000 đ  hải  2016.12.25 07:12
Điều chân xanh cựa trắng  1.100.000 đ  hải  2016.12.23 21:24
Gà nọc điều chân trắng  1.600.000 đ  hải  2016.12.17 21:53
 
Copyright © 2016 TimRaovat