800.000 đ  0987055192  Nguyen hien  Hậu Giang  2017.01.05 20:43
Gà tơ. Con này trang từ 2kg5 đến 3kg. ... xem thêm
 

  Tin khác

Gà lai mỹ 2kg  600.000 đ  Anh khôi   8 giờ 14 phút
Gà bướm mỹ 2kg4  900.000 đ  Anh khôi   19 giờ 50 phút
Khét bông lai mỹ 2kg  700.000 đ  Anh khôi  2017.05.23 12:42
Gà điều mật siêu mỹ 2kg5  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.05.22 09:26
Gà bướn mỹ tam tháng 2kg3.  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.05.21 14:46
Gà điều lai 2kg5  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.05.20 09:07
Gà mỹ lai siêu 2kg7  1.500.000 đ  Anh khôi  2017.05.04 15:34
Gà chuối khét lai 2kg8  800.000 đ  Anh khôi  2017.05.04 14:34
Chuối lai my 2kg3  800.000 đ  Anh khôi  2017.04.30 23:26
Gà lai peru 2kg5  800.000 đ  Anh khôi  2017.04.30 20:42
Gà mỹ 75 2kg2  800.000 đ  Anh khôi  2017.04.27 19:45
Gà chuối mỹ 75 hiện 2kg3  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.04.11 16:17
 
Copyright © 2016 TimRaovat