800.000 đ  0987055192  Nguyen hien  Hậu Giang  2017.01.05 20:43
Gà tơ. Con này trang từ 2kg5 đến 3kg. ... xem thêm
 

  Tin cùng số điện thoại 0987055192

Gà cú vàng 3kg  900.000 đ  Anh khôi  2017.03.27 13:19
Gà điều đỏ lai 2kg2  700.000 đ  Anh khôi  2017.03.19 09:42
Điều mật lai 2kg3  700.000 đ  Anh khôi  2017.03.19 09:42
Gà mỹ 75 2kg2  800.000 đ  Anh khôi  2017.03.16 16:18
Gà điều 2kg3  700.000 đ  Anh khôi  2017.03.15 08:58
Gà mỹ chuối xám 2kg7  1.500.000 đ  Anh khôi  2017.03.14 13:40
Gà lai siêu 3kg5  800.000 đ  Anh khôi  2017.03.13 22:31
Gà điều lai 2kg3  700.000 đ  Anh khôi  2017.03.10 19:18
Điều đuôi lao lai mỹ 2kg2  800.000 đ  Anh khôi  2017.03.09 09:43
Gà khét vàng 2kg5. có hàm long ngay cựa  800.000 đ  Anh khôi  2017.03.03 11:10
Gà chuối mỹ rặt 2kg6  2.000.000 đ  Anh khôi  2017.03.03 10:28
Gà điều lai mỹ 2kg5  800.000 đ  Anh khôi  2017.03.03 10:28
 
Copyright © 2016 TimRaovat