800.000 đ  0987055192  Nguyen hien  Hậu Giang  2017.01.05 20:43
Gà tơ. Con này trang từ 2kg5 đến 3kg. ... xem thêm
 

  Tin cùng số điện thoại 0987055192

Gà peru rặt tơ 2kg6  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.01.06 12:42
Gà lai mỹ 2k5  700.000 đ  Nguyen hien  2017.01.03 19:49
Gà lai 2kg4  900.000 đ  Nguyen hien  2017.01.03 13:27
Gà lai 2kg6  800.000 đ  Nguyen hien  2017.01.02 11:48
Gà lai 3kg1  800.000 đ  Nguyen hien  2016.12.31 16:21
Gà mỹ 2kg4  800.000 đ  Nguyen hien  2016.12.31 13:42
Gà peru chuối tơ 1kg6  600.000 đ  Nguyen hien  2016.12.27 17:22
Gà mỹ lai peru 2kg6  1.200.000 đ  Nguyen hien  2016.12.26 17:43
Gà mái mỹ rặt 1kg6  500.000 đ  Nguyen hien  2016.12.24 13:55
Gà mái lai my va peru 2kg  400.000 đ  Nguyen hien  2016.12.23 17:12
Gà điều 2kg5  800.000 đ  Nguyen hien  2016.12.22 15:49
Gà khét 2kg4  600.000 đ  Nguyen hien  2016.12.19 07:13
 
Copyright © 2016 TimRaovat