800.000 đ  0987055192  Nguyen hien  Hậu Giang  2017.01.05 20:43
Gà tơ. Con này trang từ 2kg5 đến 3kg. ... xem thêm
 

  Tin cùng số điện thoại 0987055192

Ga chuối mỹ 2kg2  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.02.22 16:08
Chuối khét mỹ 2kg5  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.02.22 16:07
Điều mật lai mỹ 2kg7  1.000.000 đ  Anh khôi  2017.02.22 10:43
Điều vàng 2kg3  900.000 đ  Anh khôi  2017.02.22 10:40
Gà điều vàng 2kg7  800.000 đ    2017.02.16 16:29
Gà nồi peru 2kg3 còn tơ  800.000 đ    2017.02.16 12:15
Gà mỹ 75 tơ hien 2kg1  800.000 đ    2017.02.15 12:27
Gà lai mỹ 1kg8  400.000 đ  Anh khôi  2017.02.13 10:02
 
Copyright © 2016 TimRaovat