300.000 đ  0907951311  Hoàng phong  Vĩnh Long  2017.01.06 13:28
Gà đá tương lai.zalo số điện bên dưới. ... xem thêm
 

  Tin khác

Khét 1kg  700.000 đ  Phong  2017.05.17 20:03
Mĩ tre 75  1.200.000 đ  Phong  2017.05.09 13:59
Trạng 1kg  650.000 đ  Phong  2017.05.04 17:53
Tre điều  700.000 đ  Phong  2017.05.04 14:30
Gà tre đá  600.000 đ  Phong  2017.04.27 18:08
Gà lông hình  650.000 đ  Gà zin bình minh  2017.04.24 14:14
Mái tre xám  200.000 đ  Phong  2017.04.15 22:40
Mĩ rặc  450.000 đ  Phong  2017.04.13 19:13
Mĩ 75  450.000 đ  Cầu Bình minh  2017.04.11 21:33
Nòi lai 2.6  1.200.000 đ  Cầu Bình minh  2017.04.11 15:48
Mĩ tơ  450.000 đ  Cầu Bình minh  2017.04.11 10:50
Nòi trạng lớn  1.400.000 đ  Cầu Bình minh  2017.04.11 07:24
 
Copyright © 2016 TimRaovat