Thỏa thuận    Vũ Văn Duy  Hà Nam  2017.01.10 10:33
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Quốc tế Sơn Hà được thành lập từ tháng 3 năm 2013. Tại Việt Nam, chúng tôi là Nhà máy sản xuất bột đá, đá hạt chất lượng cùng với đó là dây chuyền sản xuất hiện đại đạt công suất cao. Mở rộng Nhà máy sản xuất số 3 Từ công suất thiết kế ban đầu 10.000 tấn tháng, năm 2016 công suất của nhà máy đã được nâng lên 15.000 tấn/tháng. Các ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat