850.000 đ  0985675989  Minh Vũ  Hậu Giang  2017.01.06 07:43
Cần bán em gà mới lớn như hình gà chân trắng 2 hàng trơn sạch đẹp gà vô tay tốt phản 2ky5 đổ lên còn lên ký nha ae. Gà ngây khu công nghiệp phú thạnh. Hậu Giang. Gà còn tơ nhưng cự rồi nha ae ... xem thêm
 

  Tin khác

gà 2k1  650.000 đ  Minh Hoàng  2017.04.22 08:44
1 cặp trống nồi  1.150.000 đ  Minh Hoàng  2017.04.12 16:32
peru 2k1 2k2  500.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.22 16:42
asus 3 max 32g 98%  2.750.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.22 07:50
1 cập gà nồi trống  1.000.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.21 14:55
Ip5 mới 97%  2.850.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.20 16:09
1 cập trống tre  700.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.20 11:19
2 trống tre  650.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.19 14:50
2k8. 2k2 1 cặp  1.250.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.18 15:46
3 con trống tre  750.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.18 10:09
3 trống nồi 2k5 2k4 2k2  1.700.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.16 08:58
1 cặp trống 1k1  650.000 đ  Minh Hoàng  2017.03.16 08:06
 
Copyright © 2016 TimRaovat