850.000 đ  0985675989  Minh Vũ  Hậu Giang  2017.01.06 07:43
Cần bán em gà mới lớn như hình gà chân trắng 2 hàng trơn sạch đẹp gà vô tay tốt phản 2ky5 đổ lên còn lên ký nha ae. Gà ngây khu công nghiệp phú thạnh. Hậu Giang. Gà còn tơ nhưng cự rồi nha ae ... xem thêm
 

  Tin cùng số điện thoại 0985675989

Gà peru  350.000 đ  Minh Hoàng   19 giờ 6 phút
Gà lai 2k6  750.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.22 15:07
Lai 2k1  450.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.22 15:05
Lai 2k4  550.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.21 17:47
Nhạn chân xanh  450.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.20 16:13
Chuối 2k4 lai  650.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.18 14:31
Khét chân trắng phủ địa  520.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.18 14:30
2ky4. Trạng 2k5  750.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.17 16:42
2k1 trạng 2ky2  550.000 đ  Minh Hoàng  2017.02.17 16:42
gà vàng  600.000 đ    2017.02.16 09:15
Gà nồi lai  550.000 đ    2017.02.16 08:59
gà đá  550.000 đ    2017.02.16 08:59
 
Copyright © 2016 TimRaovat