550.000 đ  0963106784  Vvçć Nguyen  Trà Vinh  2017.01.05 19:43
Chuối 1k2 trạng 1k3.ở trà vinh ... xem thêm
 

  Tin cùng số điện thoại 0963106784

Gà xanh    Vvçć Nguyen  2017.01.05 19:43
Gà lai năng  800.000 đ  Vvçć Nguyen  2017.01.03 07:52
Xanh chân xanh    Vvçć Nguyen  2017.01.03 07:52
Gà tre dá1  300.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.29 15:34
Gà nòi 2  800.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.29 15:01
Gà nòi  800.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.29 15:01
Gà chuổi lai nặng  550.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.28 18:44
Vàng duôi lao  550.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.26 08:09
Đều bông  600.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.22 11:04
Gà tre lai máu  500.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.22 10:59
Đều chân vàng 1k1  600.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.22 10:56
Ga tre lai nặng  600.000 đ  Vvçć Nguyen  2016.12.22 10:52
 
Copyright © 2016 TimRaovat