Thỏa thuận    CEH VIETNAM  Đắk Lắk  2017.01.12 11:28
QNET đã trở thành đơn vị đầu tiên triển khai thành công khóa học Quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2016 dành cho các học viên đến từ khối chính phủ. Khóa học 5 ngày đã cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2016. Khóa học tập trung vào giới thiệu các kỹ năng sử và quản trị các công cụ liên quan tới việc duy trì cơ sở dữ liệu. SQL Server ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat