Thỏa thuận    CEH VIETNAM  Đắk Lắk  2017.01.12 11:28
Tóm tắt khóa học: Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thực hiện đánh giá rủi ro về Công nghệ thông tin như : phương pháp, trình tự đánh giá rủi ro, bảo mật, thất thoát tài sản thông tin trong quá trình thiết kế, phát triển, vận hành quản trị một hệ thống Công nghệ thông tin(bao gồm phần mềm, phần cứng, truyền dẫn, con người, quy trình, hình thức và phương pháp xử lý, lưu trữ ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat