600.000 đ  01885966443  Trung  Trà Vinh  2017.01.06 11:43
Gà vàng 2k4 nuôi lên khoảng 2k6 đá dc ...hiện tai k có chổ nhốt nên chia laj cho a e ... gà zin từ sợi long . Nết đá nạp đòn mạnh .bươi. Thij hop cho a e đá ..gà đổ nhà a e yên tâm ..a e có nhu cầu pmm ... xem thêm
 

  Tin khác

Đều mật 2k  400.000 đ  Trung  2017.05.24 18:12
Vắng bóng 2k7  700.000 đ  Trung  2017.05.04 18:11
Điều 8l  200.000 đ  Trung  2017.05.04 17:57
Chuối 1k  350.000 đ  Trung  2017.05.04 15:52
Chuối bông 2k3  600.000 đ  Trung  2017.05.04 14:47
Gl gà  450.000 đ  Trung  2017.05.01 00:13
Gà nồi 1  8.000.000 đ  Trung  2017.05.01 00:12
mai lai  1.500.000 đ  Trung  2017.04.30 23:49
Điều lai  800.000 đ  Trung  2017.04.30 23:17
Bộ 3 gà đá  1.000.000 đ  Trung  2017.04.30 21:41
Chuối  1.200.000 đ  Trung  2017.04.30 20:27
Chuối 1k1  500.000 đ  Trung  2017.04.27 19:31
 
Copyright © 2016 TimRaovat