600.000 đ  01885966443  Trung  Trà Vinh  2017.01.06 11:43
Gà vàng 2k4 nuôi lên khoảng 2k6 đá dc ...hiện tai k có chổ nhốt nên chia laj cho a e ... gà zin từ sợi long . Nết đá nạp đòn mạnh .bươi. Thij hop cho a e đá ..gà đổ nhà a e yên tâm ..a e có nhu cầu pmm ... xem thêm
 

  Tin cùng số điện thoại 01885966443

Gà tre laj mỹ  150.000 đ  Trung  2017.01.01 08:50
Gà chuối 1k2  400.000 đ  Trung  2016.12.28 18:29
Gà 2k4 gl  600.000 đ  Trung  2016.12.22 09:49
Gà tre 9l  400.000 đ  Trung  2016.12.21 12:26
Chuối 1k2  500.000 đ  Trung  2016.12.19 11:27
Gà tre  500.000 đ  Trung  2016.12.19 11:22
 
Copyright © 2016 TimRaovat