Thỏa thuận    CEH VIETNAM  Đắk Lắk  2017.01.12 11:28
Tóm tắt khóa học: Chuyên gia Thiết kế và Quản trị vận hành Trung tâm dữ liệu Trung tâm dữ liệu được coi là căn nhà lưu trữ của công nghệ thông tin. Dù với tư cách một người tiêu dùng hay trong công việc thì trung tâm dữ liệu cũng là nền tảng cho mọi công nghệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Trong những năm qua, các trung tâm dữ liệu đã phát triển nhanh chóng để đáp ứng với kỳ vọng ngày ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat