Thỏa thuận    CEH VIETNAM  Đắk Lắk  2017.01.12 11:28
Tóm tắt khóa học: khoá học cung cấp kiến thức và kĩ năng về an ninh mạng là để đảm bảo tính an toàn mạng lưới và các bộ phận thành phần của nó trước những truy cập trái phép và lạm dụng khai thác thông tin, cấy ghép các chính sách an ninh nghiêm ngặt để ngăn chặn thiệt hại tiềm ẩn, không phụ thuộc vào kích thước và kiểu mạng., kiểu kết nối và quy mô hệ thống mạng. Thời lượng ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat