1.000.000 đ  0979406233  bảo ga  Vĩnh Long  2017.01.05 17:30
Kẹt tiền nên đành ra đi e gà mái nọc bổn tốt Gà đẻ được 5 bầy đều có thành tích tot nha ae.chân phải có đại giáp chân trái có hàm long ngay cựa.ae cần nọc lien hệ mình nha.thank chợ tốt ... xem thêm
 

  Tin khác

Xanh que chân xanh 2k8 C1  1.500.000 đ  bảo ga   7 phút
tre 1k240g phá lông  450.000 đ  bảo ga  2016.12.27 18:55
cọp 1k2 lông thép  2.000.000 đ  A bảo  2016.12.22 18:07
điều lai 2k5 đá tiền  1.800.000 đ  mr dũng  2016.10.07 16:19
gà tre lai đá tiền  600.000 đ  mr dung  2016.10.02 14:46
gà mỹ rặc 2k550  2.000.000 đ  mr dung  2016.09.22 18:43
bầy gà tre chuối 9l5  350.000 đ  minh tuan  2016.09.21 12:05
gà tre lai bon lí 1kg  350.000 đ  pin  2016.09.12 17:37
bầy gà tre chuối    bao anh  2016.09.05 18:35
cặp gà tre lai 9l5  400.000 đ  bao anh  2016.09.03 12:03
gà điều lai máu 3kg  1.000.000 đ  bao anh  2016.08.17 16:59
gà nòi lai đá tiền 2k4  1.600.000 đ  bao anh  2016.08.13 18:33
 
Copyright © 2016 TimRaovat