456.000 đ  01687040095  Hậu  Sơn La  2016.12.29 15:59
Em có con mái đã đẻ song lứa so chuẩn bị đẻ lứa 2 gà tông dòng đảm bảo ai có nhu cầu có thể mang gà lên thử thoải mái ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat