Thỏa thuận    CEH VIETNAM  Đắk Lắk  2017.01.12 11:28
Khóa học Bảo mật di động và Quản lý thiết bị BYOD Di động đã làm thay đổi cách thức làm việc của mọi người, và BYOD đang thành xu hướng chủ đạo làm đau đầu bộ phận CNTT của các doanh nghiệp trong việc quản lý dữ liệu. Ở thời điện toán đám mây và mạng xã hội, cho dù doanh nghiệp có cấm thì nhân viên vẫn tìm đủ cách để sử dụng thiết bị cá nhân cho công việc với mục đích ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat