800.000 đ  01888414229  do anh tuan  Lạng Sơn  2017.01.05 22:36
Do mới được tặng máy mới không dùng đến em nó nên muốn gả đi Máy dùng tất cả đều ok mình vẫn đang dùng bình thường ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat