Thỏa thuận    Tin Học & Truyền Thông Đông Dương  Đắk Lắk  2017.01.12 11:28
Khóa học Bảo mật ứng dụng Web Tóm tắt khóa học: Hiểu Attacker để phòng và chống Attacker. Đó là mục tiêu của khóa học Bảo mật ứng dụng Web hướng tới. Với phương pháp học tiên tiến, học đi đối với hành cùng các bài tập thực tế triển khai trên môi trường thật, minh họa theo tình huống thật giúp học viên hiểu rõ vấn đề và dễ dàng áp dụng vào công việc thực tế. Thời lượng ... xem thêm
 
 
Copyright © 2016 TimRaovat