800.000 đ  01632447909  sang gà mẽ  Hậu Giang  2017.01.05 17:42
Gà nhà đổ bầy chọn lọc.vào bội đc vài hôm.nết gà dữ lẹ miệng.gà tai bin lường sâu.ae xem đc gọi mình thử mẻ nhe.không thời gian trả lời tin chát và ship nhe ae thông cảm nhe.cảm ơn ae xem tin ... xem thêm
 

  Tin khác

Mẻ gà ở hậu giang  1.200.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.17 15:06
Điều Xanh chích ( lai máu) 2kg550  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.26 15:13
Điều đỏ 2kg85(việt rặc) tay đặc bin  1.500.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.26 14:30
Điều râu 2kg5(mẽ gà hậu giang)  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.25 21:41
Điều 2kg85 (mẽ hậu giang)  1.500.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.25 21:41
ô 2kg9  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.23 07:47
ĐIỀU 2KG78 (zin)  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.20 18:39
xanh chích 2kg5 ( zin 100%)  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.20 18:22
khét 2kg55 (zin 100%)  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.20 18:03
ô lem 2kg9 (zin 100%)  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.20 17:56
xanh râu 2kg5 (gà zin)  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.18 20:43
Ô 2kg9 (gà zin)  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.18 18:32
 
Copyright © 2016 TimRaovat