800.000 đ  01632447909  sang gà mẽ  Hậu Giang  2017.01.05 17:42
Gà nhà đổ bầy chọn lọc.vào bội đc vài hôm.nết gà dữ lẹ miệng.gà tai bin lường sâu.ae xem đc gọi mình thử mẻ nhe.không thời gian trả lời tin chát và ship nhe ae thông cảm nhe.cảm ơn ae xem tin ... xem thêm
 

  Tin khác

Mẻ gà hậu giang  1.200.000 đ  sang gà hậu giang  2017.05.22 20:22
Điều lai máu 2kg5 ( tay bin gà)  1.400.000 đ  sang gà hậu giang  2017.05.22 19:39
Gà mẻ đổ nhà ở hậu giang  1.500.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.30 21:32
Bổn, mẻ gà hậu giang  1.200.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.30 21:30
Điều vàng 2kg9. Tay tốt ( gà việt)  1.500.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.30 20:22
Điều tích bạc 2kg3  1.100.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.30 20:17
Phèn mồng trà 2kg45  1.200.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.30 20:15
Phèn lai chân xanh 2kg450 ( móng đen)  800.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.27 19:42
Điều việt rặc 2kg950 ( zin )  1.500.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.25 21:49
Mẻ gà ở hậu giang  1.200.000 đ  sang gà hậu giang  2017.04.17 15:06
Điều Xanh chích ( lai máu) 2kg550  1.200.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.26 15:13
Điều đỏ 2kg85(việt rặc) tay đặc bin  1.500.000 đ  sang gà mẽ  2017.03.26 14:30
 
Copyright © 2016 TimRaovat